Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 12/10/2022

 1. Γενικά

Η επιχείρηση με την επωνυμία «Wedbook», η οποία εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, στην οδό Φιλαδελφείας με αρ.4 , Α.Φ.Μ. 129842287, (εφεξής η «Επιχείρηση», «εμείς», κ.λπ.) σέβεται και προστατεύει το απόρρητό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») εφαρμόζεται κάθε φορά που κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Wedbook» (εφεξής Wedbook), η οποία ανήκει στην Επιχείρησή μας. Στο Wedbook μπορείτε να βρείτε με ένα κλικ μια λίστα με επαγγελματίες διοργάνωσης εκδηλώσεων γάμου και χώρους εκδηλώσεων, όπως π.χ. φωτογράφοι, wedding planners, atelier νυφικών, κοστουμιών, ιδιοκτήτες χώρων εκδηλώσεων, catering, κομμωτήρια, κ.λπ., η οποία μπορεί να σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της εκδήλωσης γάμου, βάφτισης κ.λπ. που επιθυμείτε. Επίσης, μέσω της Πλατφόρμας, πάσης φύσεως επαγγελματίες που ασχολούνται με δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων, μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους και να προστεθούν στην ομάδα μας!

Για τους λόγους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η επιχείρησή μας λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 4 περ. 7 ΓΚΠΔ.

 1. Νομικό πλαίσιο

 

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του νόμου 4624/2019, ο οποίος ενσωματώνει τον ΓΚΠΔ στην ελληνική έννομη τάξη με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).
 • Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με εσάς, σας επιτρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τη προέλευση και τη χρήση των πληροφοριών περιήγησης που συλλέγονται από τα Cookies, καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία. H παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την πλατφόρμα Wedbook και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Επιχείρηση και προστίθεται στους Όρους Χρήσης της Πλατφόρμας, οι οποίοι είναι επίσης αναρτημένοι στην πλατφόρμα Wedbook.
 • Επομένως, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σημαντική για εσάς, που ευλόγως αναμένετε να έχετε μια θετική εμπειρία και εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μας, και για την Επιχείρησή μας, η οποία θέλει να απαντήσει με ακρίβεια και πληρότητα στις ερωτήσεις σας και να λάβει υπόψη της τις επιθυμίες σας.
 1. Τι είναι οι προσωπικές πληροφορίες, ποιες από αυτές επεξεργαζόμαστε, και πως τις συλλέγουμε

 

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που παρέχετε μέσω της πλατφόρμας Wedbook (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»). Στην πρώτη στήλη αναγράφεται το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και στη δεύτερη ο τρόπος συλλογής τους:

Προσωπικά Δεδομένα

Τρόπος Συλλογής

·       Όνομα,

·      Τηλέφωνο επικοινωνίας

·      E-mail

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

·      E-mail

 

 

Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρίας (“newsletter”)

Ενημερωτικά δελτία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να σας αποσταλούν, εφόσον έχετε δώσει συγκατάθεση προς τούτο. Και σε αυτή, ωστόσο, την περίπτωση θα παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται ο παραλήπτης στην αποστολή τέτοιων μηνυμάτων μέσω της διαδικασίας απεγγραφής (“unsubscribe”).

 • Επιπροσθέτως, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συλλέγουμε δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα. Για αυτά, παραπέμπουμε στην Πολιτική
 • Σημειώνουμε ότι η Επιχείρησή μας δεν συλλέγει με κανέναν τρόπο ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα που αφορούν στη φυλετική και εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
 • Η Επιχείρησή μας δεν τηρεί και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.
 • Η κοινοποίηση προς την Εταιρία μας των Προσωπικών Δεδομένων σας δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, εάν δεν μας παρέχετε όλες ή ορισμένες από τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε ορισμένες υπηρεσίες ή πληροφορίες.
 1. Ποια είναι η νομική βάση και η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε;
 • Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για να το πράξουμε, σύμφωνα με το άρ. 6 ΓΚΠΔ.
 • H συλλογή Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται μόνον όταν είναι (α) αναγκαία για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (6§1β ΓΚΠΔ), (β) απαραίτητη για το νόμιμο συμφέρον μας (6§1ε ΓΚΠΔ), και/ή (γ) αναγκαία για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (6§1γ ΓΚΠΔ). Επίσης, νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από την Επιχείρησή μας είναι, κατά περίπτωση, και η ρητή, σαφής και ελεύθερη συγκατάθεσή του χρήστη (άρ. 6§1α ΓΚΠΔ).
 • Θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, εκτός αν κρίνουμε ευλόγως ότι θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλον λόγο και αυτός ο λόγος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με το κατά πόσο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για διαφορετικό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε, με σκοπό να μας παράσχετε την έγγραφη συγκατάθεσή σας προς τούτο ή για να εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια.
 • Δεν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την κατάρτιση προφίλ. Κατάρτιση προφίλ είναι οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω της οποίας χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριμένων προσωπικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με ένα πρόσωπο, ενδεικτικά, για την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Η Επιχείρηση ενδέχεται να διαβιβάσει σε εύλογη κλίμακα Προσωπικά Δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργάζεται νομίμως, σε περίπτωση που λάβει χώρα μελλοντικά κάποιος εταιρικός μετασχηματισμός της, με αποτέλεσμα την αλλαγή του ελέγχου της, όπως λ.χ. εξαγορά, συγχώνευση, αναδιάρθρωση της ή κάποια μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων ή επιχείρησης. Η Επιχείρηση θα ενημερώσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται, σε σχέση με την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων με κάθε πρόσφορο μέσο. Στις περιπτώσεις όπου η Επιχείρηση έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νομική βάση την παροχή συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου (άρ. 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ), τότε, προκειμένου να τα μεταβιβάσει, θα ζητήσει εκ νέου τη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 1. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;
 • Ως γενικός κανόνας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός και αν η Εταιρεία μας υποχρεώνεται να τα διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της, όπως φορολογικές υποχρεώσεις ή για λόγους ασφάλειας της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
 1. Με ποιον/ποιους τα μοιραζόμαστε;

 

 • Η Επιχείρησή μας συνεργάζεται με άλλες εταιρίες, για την παροχή των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, συνεργάζεται:
  • με εταιρίες email marketing, οι οποίες έχουν αναλάβει για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, την προώθηση σε εσάς των newsletters και ενημερωτικών e-mail. Οι εταιρίες αυτές διατηρούν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και e-mail για την προώθηση. Σημειώνεται, πως η Επιχείρησή μας δεν διαθέτει αυτοματοποιημένα μέσα διαφήμισης, εκτός από την υπηρεσία newsletter.
  • με παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε όσα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την δραστηριότητά τους, η οποία μεταξύ άλλων περιέχει: την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της Πλατφόρμας, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας κ.τ.λ.
  • με τους επαγγελματίες που θα αναλάβουν την διοργάνωση της εκδήλωσης σας.
 • Η Εταιρία μας, καθώς και όλες οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε διασφαλίζουν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας.
 • Tα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Ασφάλεια Δεδομένων

 

 • Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.
 • Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
 • Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο.
 1. Παραβίαση Δεδομένων

 

 • Σε περίπτωση που λάβει χώρα περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων που έχουν συλλεγεί, η Εταιρία μας γνωστοποιεί αμελλητί, ει δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση της παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν η παραβίαση αυτή δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο στα δικαιώματα και τις ελευθερίας των χρηστών. Όταν η γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ δεν πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που αναφέρεται πιο πάνω, συνοδεύεται από αιτιολογία για την καθυστέρηση.
 • Όταν η παραβίαση των Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών, η Επιχείρησή μας θα ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση αυτή στον χρήστη.
 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Προτού απαντήσουμε στο αίτημα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα, υποχρεούμαστε από το νόμο να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να είναι εσφαλμένα. Ανάλογα με τον τύπο επεξεργασίας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρωθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται στην Ενότητα 10 «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».

 • Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στο Wedbook), έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ασκήσετε το παρόν δικαίωμα, αλλάζοντας τις επιλογές εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο και τις επιλογές αναφορικά με το άμεσο μάρκετινγκ, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένα Cookies.

 • Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις, όταν:

 • Θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη, δεδομένης της παύσης χρήσης της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της Εταιρίας μας ή/ και ότι οι σκοποί που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή ότι η διατήρησή τους από την Εταιρία μας αντίκεινται στο νόμο.
 • Έχετε αποσύρει την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (βλ. παραπάνω).
 • Διαφωνείτε με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για λόγους που αφορούν στην προσωπική σας κατάσταση.
 • Διαφωνείτε με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

 • Δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να αιτηθείτε τη φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, θα παρέχουμε σε εσάς, ή στον υποδεικνυόμενο από εσάς τρίτο, τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένη, κοινώς αναγνώσιμη μηχανική μορφή.

 • Εναλλακτικά, εντός των ορίων του νόμου, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Λάβετε υπόψη ότι, παρά το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν έχουμε νόμιμο λόγο για να το πράξουμε (για παράδειγμα, για να αποδείξουμε την εκτέλεση μιας σύμβασης) ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στο δικαστήριο ή όταν η άσκηση του δικαιώματος αυτού παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει εάν παραβιάσετε τους Γενικούς Όρους Χρήσης ή Πώλησης.

 • Δικαίωμα επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική ΑΠΔΠΧ (εάν διαμένετε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάλογη Αρχή του τόπου διαμονής σας) χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr/ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα/ Τηλέφωνο: 210 6475600/ Φαξ: 210 6475628/ Email: complaints@dpa.gr

 1. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

α) γραπτώς: στη διεύθυνση της Εταιρίας μας [Ανδρονοπούλου 25, Αίγιο,25100)

β) τηλεφωνικώς: [+30 2691120572] Για σκοπούς ελέγχου ποιότητας, η κλήση σας δύναται να καταγράφεται και

γ) μέσω email: [info@wedbook.gr]

 1. Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Μπορούμε περιστασιακά να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε αυτή τη περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αλλάζοντας την ημερομηνία στο επάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας για να ενημερώνεστε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας μας και τις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο της χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων και την εν γένει προστασία του απορρήτου σας.